Welkom op de website van
Inkoop ID

De Inkoopmentor - bemiddeling en begeleiding van stagiaires
ONTDEK
Inkoop ID is gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid.
Meer info : www.normeringarbeid.nl


Inkoop ID maakt de match voor de juiste persoon op de juiste plek.

De inkoopfunctie in uw organisatie is volop in beweging. U heeft behoefte aan inkoopkracht om snel resultaten te laten zien en/of om de continuïteit van het inkoopproces te waarborgen.

Inkoop ID levert professionele inkoop medewerkers op interim basis, detachering of voor Werving & Selectie.

Onze kandidaten kiezen bewust voor een carrière in het inkoopvak. Wij laten kennis en kunde optimaal aansluiten op de functies bij onze opdrachtgevers. Door de inkoopvakkennis van onze adviseurs zijn wij in staat om de goede match te maken.

Zoekt u professionals voor tijdelijk of vast, of bent u een professional op zoek naar een nieuwe baan? Dan willen wij graag kennis met u maken!

 
Vanaf 2 januari is onze nieuwe adres:
Parkweg 15B
2271 AD Voorburg

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 070 - 3000 118
of u kunt ons mailen: info@inkoopid.com

 
  Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer: 27301408 | NEN 4400 gecertificeerd
 
Creatie van deze website is verzorgd door: Imago-Effect voor ondernemende starters en vernieuwende ondernemers
 
 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen in de inkoopfunctie

De rol van inkoop binnen organisaties is de afgelopen 30 jaar drastisch veranderd. Inkoop heeft zich ontwikkeld van een zuiver administratieve bestelfunctie tot een strategische bedrijfsfunctie. Afhankelijk van het type organisatie kan het aandeel van inkoop in de omzet variëren van enkele tientallen procenten in bijvoorbeeld not-for-profit sector tot wel meer dan 90% in het geval van een handelsorganisatie. Dit besef heeft bij het management geleidt tot focus op inkoop en een verdere professionalisering van de inkoopfunctie, waarmee de vraag naar mensen die zich professioneel met inkoop bezig houden is toegenomen, zowel op strategisch als tactisch en operationeel niveau. Tevens zie je dat simpelweg inkoop steeds minder in gebruik is als naam voor de functie, tegenwoordig heet het procurement of purchasing, waarbij procurement de meest gebruikte titel is. Hierdoor krijgt de functie waarschijnlijk meer aanzien, maar is ook kenmerkend voor de internationalisering van de functie. Met betrekking tot overheid inkoop functies dient veel op Europees niveau aanbesteedt te worden. Aanbesteden vergt vaak specifieke kennis van de inkoper die niet iedere inkoper beheerst.

Dan nog is er de vraag: hoe noemen we een inkoper tegenwoordig? Waarom heet een vertegenwoordiger al jaren accountmanager en is er nog steeds niet een specifieke functie titel voor de inkoper. Verschillende titels zijn van toepassing op deze functie, zoals nog steeds inkoper, maar ook buyer, purchaser, contract manager, category manager, purchasing of procurement officer etc. etc.. Hoewel er zeker verschillen zitten in de soorten werk die deze medewerkers uitvoeren zijn er geen eenduidige algemeen geaccepteerde benamingen voor de verschillende functies binnen inkoop. Dat is binnen andere disciplines van het bedrijfsleven vaak duidelijker gesteld, iedereen weet bijvoorbeeld wel wat een finance manager doet. In ieder geval is de erkenning van de inkoopfunctie en het belang ervan doorgedrongen bij het management van de meeste bedrijven en zijn steeds meer organisaties bezig om inkoop te ontwikkelen naar een functie van strategisch belang.

Eén van de consequenties hiervan is dat er een toenemende vraag is naar professionele inkoopmedewerkers. Het invullen van een vacature op tijdelijke of vaste basis kan in de huidige arbeidsmarkt een behoorlijke uitdaging zijn.

Tijdelijke capaciteit

Tijdelijke invulling van een functie, bijvoorbeeld in het geval van extra werk bij projecten, door langdurig ziekteverzuim of het niet in kunnen vullen van een vacature, kan door meerdere zakelijke dienstverleners aangeboden worden. Met name op het meer strategische en senior niveau zijn er vele consultancy en interim management bureaus die een inkoopdiscipline hebben of zelfs uitsluitend een focus hebben op inkoopgebied. Het invullen van een tijdelijke vacature op dat niveau is daardoor relatief eenvoudig. Echter, de mensen die op strategisch niveau werken worden in de regel ondersteund door inkoopmedewerkers op tactisch en/of operationeel niveau. Het invullen van zo'n vacature is meestal geen core business voor de bureaus die zich met het meer strategische werk bezig houden.

Tijdelijke professionele medewerkers op tactisch operationeel niveau zullen via meer algemene detacheringbureaus of uitzendbureaus geworven moeten worden. Dit is een arbeidsintensief proces waarbij in veel voorkomende gevallen het zeer lastig is om personeel goed aan te laten sluiten op de vacature. Dit kan verschillende redenen hebben bijvoorbeeld algemene detacheringbureaus en/of uitzendbureaus hebben weinig focus op inkoopgebied of een andere reden is dat goed en gekwalificeerd inkoop personeel niet zoekt naar werk via een dergelijk bureau. Het snel invullen van een vacature op het tactische en operationele inkoopniveau kan daardoor soms lastiger zijn dan verwacht.

Onze dienstverlening

Inkoop ID levert mensen op tijdelijke basis die een bewuste keuze hebben gemaakt voor het inkoopvak. Door de jarenlange ervaring die aanwezig is bij de mensen achter Inkoop ID in zowel het inkoopvak als de dienstverlenende sector is Inkoop ID in staat om de match te maken voor de juiste mens op de juiste plaats. Onze organisatie wil zich scharen onder de top van dienstverlenende organisaties op inkoopgebied, zoals Alfa Delta Compendium, Yacht, DPA en YER. Wij proberen ons te onderscheiden op het gebied van detachering door, behalve medewerkers op senior niveau, met name medewerkers op junior en medior niveau te leveren. Waar het werving en selectie betreft is het moeilijker om je te onderscheiden, maar wij leggen de lat hoog en zijn van mening dat wij ons kunnen meten aan bureau's zoals bijvoorbeeld Inquest, Topbuyers en Insinc.

Onze medewerkers zijn op verschillende niveaus binnen de inkoopfunctie inzetbaar. Veel van onze medewerkers zijn in het bezit van NEVI 1 en enkelen zijn in het bezit van NEVI 2 of studerende hiervoor. Wanneer er behoefte is aan extra capaciteit, vervanging door ziekte of het lastig invullen van een vacature kan Inkoop ID de oplossing bieden. Onze medewerkers zijn onder andere inzetbaar op het gebied van analyses, implementatie van verandering of verbeteringsprojecten, sourcing en contracting. Veel van onze medewerkers kunnen meerdere ervaringen op hun CV bijschrijven door de variërende werkzaamheden bij verschillende opdrachtgevers, en zijn daardoor breed inzetbaar, waarbij natuurlijk opleiding en cursussen eveneens een aanvulling zijn op hun kennis.

Ook op het gebied van bestel en administratieve functies kan Inkoop ID passende medewerkers leveren. Wanneer een vacature een permanent karakter heeft, kan Inkoop ID eveneens een oplossing bieden. Onze medewerkers kunnen op tijdelijke basis bij een opdrachtgever aan de slag gaan waarbij na een bepaalde tijd door de opdrachtgever een dienstverband met de medewerker kan worden aangegaan. Eén van de andere mogelijkheden is dat Inkoop ID in de tussentijd een Werving en Selectie heeft uitgevoerd om de vacature permanent in te vullen. In principe voeren wij Werving en Selectie trajecten uit op basis van no-cure-no-pay .

Werken bij Inkoop ID

Inkoop ID is de werkgever voor mensen die een baan zoeken in het inkoopvak, maar nog niet de vastigheid willen van een vaste baan, maar wel de zekerheid van één werkgever. Inkoop ID heeft persoonlijke ontwikkeling van haar werknemers hoog in het vaandel staan. Een opleiding volgen bij of via Inkoop ID is mogelijk om je kennis verder uit te breiden. Maar ook een korte cursus kan onderdeel zijn van je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun kennis en ervaring hebben opgedaan en opdoen door opleiding en de praktijk. Iemand die wat onzeker is in een onderhandeling , kan meer baat hebben bij het eerst volgen van een cursus onderhandelen of een cursus assertiviteit , voordat hij/zij werkelijk een onderhandeling gaat voeren. Vanzelfsprekend moet een opleiding aansluiten bij het werk dat gedaan moet worden, en zal bijvoorbeeld een opleiding vrijetijdskunde niet vergoed worden.

Het salaris dat wij betalen bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. Het variabele gedeelte kan aangewend worden voor vrije dagen, opleiding maar ook direct als loon. Dit alles in overleg met de peoplemanager die verantwoordelijk is voor de betreffende medewerker. Werken bij Inkoop ID is zeker de moeite waard als je een carrière wilt beginnen in het inkoopvak. Tevens zal de peoplemanager regelmatig persoonlijk contact met je hebben om te praten over je opgedane werkervaring, de gevolgde of te volgen opleiding en/of cursus en natuurlijk over je toekomstige carrièremogelijkheden.

Is je interesse in een baan bij Inkoop ID gewekt kijk dan op onze vacature pagina voor meer informatie. Staat jouw baan hier niet bij, stuur dan een open sollicitatie met CV en motivatie naar info@inkoopid.com of bel met 070-3000118 voor de mogelijkheden. Mensen die ervaring hebben met inkoop bijvoorbeeld doordat een NEVI cursus is gevolgd, of een NEVI certificaat is verkregen via de HBO opleiding nodigen wij vooral uit om te reageren. Mochten wij op dat moment geen passend werk voor je hebben, maar pas je wel in één van onze profielen dan nemen wij na toestemming je CV op in onze database . Onze medewerkers hebben het bij sommige opdrachtgevers dermate goed naar hun zin dat zij, als de mogelijkheid er is, daar in dienst treden. Hierdoor zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers en zullen wij eerst onze CV database raadplegen of er geschikte kandidaten tussen zitten, voordat wij tot het plaatsen van een vacature overgaan.